Общи условия

Информация и общи положения
Сайтът shop.delfi.pro е електронен магазин/платформа за онлайн търговия с фискални устройства, електронни устройства и услуги. Собственик на сайта е "Софтконсулт-Пасков и С-ие" ЕООД, с адрес на регистрация Сливен, бул.Братя Миладинови-8, ЕИК B204363378 и управител Валентин Пасков. Сайтът shop.delfi.pro промотира стоки, предоставяни от трети лица - доставчици (юридически лица, които предоставят своите стоки за промотиране).
Настоящите общи условия уреждат отношенията между  "Софтконсулт-Пасков и С-ие" СД и посетителите на сайта shop.delfi.pro  относно ползването му за сключване на договори за покупко-продажба на стоки. Общите условия са задължителни при ползването на сайта и всяко негово зареждане от потребител представлява електронно изявление за безусловно съгласие с тях.

Услуги и плащане
"Софтконсулт-Пасков и С-ие" ЕООД, публикува на сайта си shop.delfi.pro оферти на доставчиците за продажба на стоки от тяхно име, включително и на специална, промоционална цена за определен срок. Организира и отговаря за доставките, разплащанията и рекламациите, което е подробно описано в съответните страници на сайта.
Потребителите на shop.delfi.pro , могат да бъдат регистрирани или неригистрирани (гости). След избор на стока/артикул, зареждат специална страница за поръчка, отбелязват че са съгласни с общите условия и декларират безусловното си съгласие за заплащане на посочената цена на избраната от тях стока/стоки. След приключване на заявката, потребителят получава на посочен от него имейл съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът за покупко-продажба е сключен. При допуснати технически грешки за стоки в сайта (сгрешени снимки, цени, описание, изчерпани количества и др.), за които има направена поръчка, "Софтконсулт-Пасков и С-ие" ЕООД, уведомява с телефонно обаждане потребителя, като той има право да откаже направената поръчка.
Плащането се извършва чрез наложен платеж при доставката на куриер или по банков път на посочената в сайта банкова сметка. Когато плащането е по банков път, то представлява изявление на потребителя, че е съгласен да плати авансово съответната стока, след което "Софтконсулт-Пасков и С-ие" СД изпраща на клиента в определения срок съответната промотирана стока.
Стоките, заявени онлайн се доставят от куриерски служби. С подписване на разписка за приемане, потребителят на сайта "Софтконсулт-Пасков и С-ие" ЕООД, удостоверява, че е получил пратката в добър външен вид, съответстващо количество и ненарушена цялост, отговарящи на направената заявка. Според Закона за защита на потребителите, потребителят има право на рекламация при  несъответствие с обявената търговска марка, при констатирани липси и дефекти. В срок от 14 дни след получаване на стоката клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия: запазена е оригиналната опаковка на продукта, не са на лице повреди от неправилна употреба (стоката не е скъсана, счупена, надраскана). Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на клиента, а при замяна това включва и двете посоки, с тарифа на избрана от клиента куриерска фирма. Ако се връща фискализирано фискално устройство, се заплащата и таксата за дерегистрация по ценоразпис на съответния производите и модел. Ако за клиента е по удобно и достъпно, може да замени или върне закупената онлайн стока директно в офисът на фирмата, като задължително трябва да представи касовия бон и фактурата от пратката в избрания от него магазин.  

Допълнителни условия
Поръчки в сайта shop.delfi.pro, се приемат денонощно и целогодишно, по съответния онлайн ред за това. Работното време на операторите на сайта е от понеделник до петък от 9.00 до 17.00ч.
Отношенията между "Софтконсулт-Пасков и С-ие" ЕООД, и потребителите, относно ползването на сайта shop.delfi.pro, се урежда съгласно настоящите общи условия.